image

Norsk Motorhistorisk Museum

I 1992 åpnet Norsk Motorhistorisk Museum. Det 2 200 kvadratmeter store museet på gården Lindstad Vestre, er en av turistattraksjonene i Stange. 245 motoriserte kjøretøy og maskiner, hovedsakelig traktorer og motorer, men også biler  og anleggsmaskiner er stilt ut i museumsbygget.

Museet ligger sentralt plassert i kulturlandskapet mellom E6 og Stange sentrum.

Bak museet står ildsjelene og brødreparet Ole og Dag Bækkedal, med Ole som daglig leder. Den ene er lege og den andre er maskiningeniør, men de er sammen om interessen for traktorer, noe som har resultert i en av Norges største og fineste traktorsamlinger. De fleste av traktorene er fullt ut kjørbare.

Ole kan fortelle at museet både er for de genuint interesserte og publikum forøvrig. Mange barnefamilier er innom i løpet sommeren, og det er ofte slik at far bruker barna som alibi for å besøke museet. De fleste bruker fra en til tre timer i museet, men det er også de som har vært inne lenger.  «Vi hadde noen på besøk, som var her hele dagen», sier Ole. «Når kvelden kom, overnattet de i bilen sin ute på gårdstunet, og brukte hele neste dag her, også.»

En reise gjennom historien

En omvisning i den unike samlingen, gir en interessant reise gjennom den motoriserte utviklingen i Norge fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til 1960. Da landbruket gradvis ble motorisert utover 1900-tallet, ble traktoren fort bondens favorittredskap. Brorparten av traktorene kom fra USA, noe som hadde sammenheng med utvandringen til Amerika. Når slektningene hjemme i Norge skulle ha traktor, bil eller motorsykkel rådførte de seg gjerne med slektningene i Amerika om hva de skulle kjøpe. Utvandrere som vendte hjem, hadde også kjøretøyene sine med tilbake. Derfor var det flest amerikanske traktorer i Norge fram til dollarkursen endret seg våren 1950.

Under 1. verdenskrig var det kornmangel og hungersnød i Norge. For å øke matproduksjonen, importerte den norske stat i underkant av 200 Mogul-traktorer fra USA i årene 1918-1020. Ønsket var at mer jord skulle pløyes opp for mer korn og poteter. Men det var ikke nok hester i landet, derfor ble traktorene importert. Traktoren ble i all hovedsak brukt til pløying og harving.

 

Jernhesten

Traktoren Moline D, som er utstilt på museet, hadde elektrisk lys og selvstarter, og til og med arbeidslys over plogen. I Norge ble Moline markedsført som «Jernhesten», et navn som ble malt på radiatoren.

2. verdenskrig førte til at Norge fikk mange tyske maskiner som lastebiler, biler, motorsykler og traktorer. De militære maskinene ble solgt og brukt sivilt etter krigen. Flere av traktorene på museet var i tyske Wehrmachts tjeneste under krigen.

 

Her viser Dag den noe spesielle måten å få startet en en tysk Lanz Bulldog på. Rattet tas ut og settes i svinghjulet, for å dreie motoren i gang. På den måten hadde man også en komponent mindre.

 

Fyrte med ved!
Under krigen var det stor mangel på drivstoff til sivilt bruk, noe som førte til at vedgass-generatorer, også kalt knottgeneratorer, ble mye brukt. Vedgass-generatorene tok stor plass fordi de var montert på utsiden av kjøretøyene.

 

Biltraktoren
De som bodde på mindre småbruk, hadde gjerne ikke råd til å kjøpe traktor. De kjøpte heller en gammel bil, som de bygde om. På den måten fikk de en traktor, som var opptil 70 % rimeligere.

 

En av favoritt-traktorene til Ole er en hendig, liten Case fra 1939. Den tilhørte Oustad Bilforretning på Hamar, og ble brukt til å kjøre varer fra jernbanen og å buksere biler inn og ut av forretningen.  Den endte etterhvert opp på et gårdsbruk på Stavsjø, før den ble fraktet til museet og pusset opp.

Norsk Motorhistorisk Museum samarbeider nært med Motorveteranene i Hedmark og Hedemarken Maskinlag om ulike aktiviteter, og annethvert år åpner de sesongen med veterantreff.

Åpningstidene er hver dag fra kl. 10.00-17.00 fra 26. juni til 1. august. Grupper kan forhåndsbestille omvisning også på andre tider av året. Inngangsbilletten er kr 150,- for voksne og 75,- for barn; fra 5-15 år. Er du 16 år anses du som voksen, siden det er da, du har lov å kjøre traktor.

 

 

 

 

Fasiliteter

Kredittkort
Parkering

Siste nytt

Andre aktører

Sommerteateret på Atlungstad

Sandvikavegen 214, 2312 Ottestad

Pilegrimssenter Hamar

Storhamargata 125, 2315 Hamar

Tangen Dyrepark

Kolomoen 904, 2337 Tangen

Røhne nedre gård

Jernbanegata 287, 2335 Stange

Røne Nordre Gjestehus

Røne Nordre gård

Rønegutua 89, 2335 Stange

Stange kommune

Storgata 45, 2335 Stange

Norsk Utvandrermuseum

Ingrid Semmingsens veg 10, 2312 Ottestad

Hageland Stange

Fokholgutua 286, 2335 Stange