image

Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim

Ingeborg Refling Hagen (1895-1989) var en folkekjær forfatter og kulturbærer med et stort engasjement for frihet, kultur og opplysning.  Ved siden av å utgi svært mange bøker, var hun spesielt opptatt av å føre barn og unge inn i diktningens verden.

Motiv fra interiøret på Fredheim.

Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim var barndomshjemmet til Ingeborg. Huset er restaurert og ført tilbake til slik det var mens hun bodde der, og skal bidra til å hedre og aktualisere hennes virke. Huset ble bygget av forfatterens foreldre i 1895. Det ble utsmykket av hennes kunstnervenner, og representerer en enestående kulturskatt. Fredheim er i dag et kultursenter.

Motstandskvinnen Ingeborg

Ingeborg hadde tilhørighet til arbeiderklassen, og førte en kamp mot fascisme og nazisme. Hun var svartelistet allerede før 2. verdenskrig på grunn av bøker, som inneholdt krass kritikk av fascismen og nazismen.  Siden hun også deltok i illegalt motstandsarbeid og i flyktningetransporten, ble hun torturert av Gestapo og overlevde så vidt krigen. Erfaringene overbeviste henne om at et levende åndsliv er det beste forsvar mot umenneskelige ideologier. Hun valgte å satse på fremtidens generasjoner, og pedagoger og kunstnere ble også etter hvert inspirert og dannet litteratur- og teatergrupper for barn og unge.

Kulturlåven

I Kulturlåven på tunet, arrangeres en rekke kunststillinger av anerkjente kunstnere, konserter, teaterforestillinger, danseopptredener og foredrag året rundt. Under arrangementene er det åpen kafé og salg av bøker og produkter fra Fredheims hage. Lokalene leies også ut til konfirmasjoner, minnestunder, barnedåper og møtevirksomhet.

 

Kunstnerhjemmet
Interiøret på Fredheim er unikt. Huset er fullt av kunst og dekorert av Ingeborgs kunstnervenner.

I huset Fredheim tilbys omvisning og formidling av ulike temaer som Ingeborgs motstands- og fredsarbeid, utvandring, kunsten på Fredheim og jul på Fredheim. Blant de årlige arrangementene er litteraturfestivalen Ingeborg-dagene i slutten av april, og Kulturbarneleir for barn etter skoleslutt, som varer i over en uke. Hennes fødselsdag 19. desember feires med Ingeborg-konserten i Tangen kirke.

Fredheim er åpent for omvisning enkelte helger eller etter avtale.  Se hjemmesiden for mer info og arrangementer. Grupper kan forhåndsbestille omvisning og servering året rundt.

Fasiliteter

Kredittkort
Kulturminner
Parkering

Kontakt

Arrangement

Siste nytt

Andre aktører

Sommerteateret på Atlungstad

Sandvikavegen 214, 2312 Ottestad

Pilegrimssenter Hamar

Storhamargata 125, 2315 Hamar

Tangen Dyrepark

Kolomoen 904, 2337 Tangen

Norsk Motorhistorisk Museum

Gamle Stangeveg 39, Lindstad vestre, 2335 Stange

Røhne nedre gård

Jernbanegata 287, 2335 Stange

Røne Nordre Gjestehus

Røne Nordre gård

Rønegutua 89, 2335 Stange

Stange kommune

Storgata 45, 2335 Stange

Norsk Utvandrermuseum

Ingrid Semmingsens veg 10, 2312 Ottestad

Hageland Stange

Fokholgutua 286, 2335 Stange

Kontakt

Arrangement