Tag: traktor

I sporene etter Paul Hansens reise til Amerika

Fra 1825 til 1920 utvandret cirka 800 000 nordmenn til...