Nettverket Stange Vestbygd er tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022

Mandag 8. august delte landbruks- og matminister Sandra Borch ut den nasjonale kulturlandskapsprisen til nettverket Stange Vestbygd. Overrekkelsen av prisen skjedde på Søndre Elton, og til stede var også direktør Erik Lillebråten fra Stiftelsen Norsk Kulturarv.

Kulturlandskapsprisen deles ut årlig og ble delt ut første gang i 2007 etter initiativ av Norsk Kulturarv. Utvelgelsen av det beste prosjektet skjer i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet.

I sin begrunnelse, la Sandra Borch vekt på arbeidet som nettverket gjennom flere år har gjort med å dokumentere geologiske verdier og kulturminner i landskapet, samt tilretteleggingen av opplevelser for tilreisende. Å ta vare på et unikt kulturlandskap med verdifulle miljøkvaliteter som i Stange Vestbygd, krever både engasjement, kompetanse og gjennomføringsevne i tillegg til en aktiv landbruksdrift.

Hensikten med kulturlandskapsprisen:
  • Bevisstgjøre allmenheten på utfordringer når det gjelder kulturlandskaps-verdier.
  • Øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet.
  • Bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet.
  • Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler.

 

Sandra Borch berømmet arbeidet som er gjort av dyktige aktører som har evnet å samarbeide på tvers av ulike sektorer for å løfte fram regionen sin. Hun håpet at prisen vil inspirere til fremtidig innsats for å ivareta og opprettholde verdiene dette kulturlandskapet har.

 

Styreleder Sverre Lang-Ree, tok i mot prisen på vegne av nettverket, som er på kr. 50.000,- og et grafisk blad utført av Hans Normann Dahl. I sin takketale nevnte han blant annet hvor viktig det er å ikke hvile på laurbærene, og at nettverket ser mange nye muligheter fremover.

Han la også til at nettverket Stange Vestbygd favner et stort mangfold blant sine 50 medlemmer i hele Stange kommune, også kalt «Norges grønne lunge”.

-Vi høster av det våre forgjengere har lagt ned av arbeid over hundrevis av år. Dette er en pris som skal deles med alle i Stange, hvor det er ingen tvil om at landbruket alltid har vært sentralt, sa Sverre avslutningsvis.

 

Her er filmen fra prisutdelingen. Arrangementet ble avsluttet med en rundtur i Stange Vestbygd.

 

Juryen for årets pris:
  • Landbruks- og matminister Sandra Borch – Juryleder
  • Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag
  • Kjersti Hoff, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag
  • Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet
  • Hanna Geiran, riksantikvar
  • Jørn Holme, styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv

 

 

TAGS
Aktører

Se også

Andre aktører

Sommerteateret på Atlungstad

Sandvikavegen 214, 2312 Ottestad

Pilegrimssenter Hamar

Storhamargata 125, 2315 Hamar

Sov godt i gode senger på Sveen gård

Sveen gård

Sandvikavegen 180 2312 Ottestad

Kausvol gard

Stangevegen 925 2335 Stange

Trygve Brovold Stange

Storgata 23, 2335 Stange

Tangen Dyrepark

Kolomoen 904, 2337 Tangen

Norsk Motorhistorisk Museum

Gamle Stangeveg 39, Lindstad vestre, 2335 Stange

Røhne nedre gård

Jernbanegata 287, 2335 Stange