image

Staur Gård

Stanges storstue

Stanges storstue

Staur gård på Stange er en av distriktets virkelige storgårder, herskapelig beliggende ved bredden av Mjøsa. Ikke til å undres over at Staur er førstevalget når store begivenheter skal feires.

Ankomsten til Staur gård er i seg selv storslagen: Fra portnerboligen har du vid utsikt mot den herskapelige gården gjennom alléen og ned mot Mjøsa. Her har landets mest fruktbare jord gitt rikt utbytte til sine eiere helt siden vikingtiden, og en av Staurs tidligere eiere fra år 1400, Gudrun a Stauri, er nevnt i biskop Øysteins jordebok.

Men dette er nåtid, og mye har skjedd på Staur siden Middelalderen. Jeg svinger inn på gårdstunet, og ønskes velkommen av Yvonne Hansen, salgs- og markedsansvarlig i regi av dagens eiere: Staten, ved Landbruks- og mat­departementet.

– Velkommen hjem! smiler Yvonne.

Det er mitt første møte med min mormors fødested, ettersom min oldefar eide Staur frem til 1909. Yvonne er klar over tilknytnin­gen, men det er nok likevel jeg som føler mest på andakten i øyeblikket. Familiehistoriene har fortalt meg mye, men jeg hadde ingen idé om at Staur gård virkelig var så storslagent vakker som den viser seg å være.

Staurs historie

– Din mormor ville så avgjort ha kjent seg igjen, mener Yvonne.

Hovedbygningen, som den gang var i tre etasjer og opprinnelig satt opp i 1880, ble brannskadet i et branntilløp i 1950. Restene av huset som ikke var skadet ble revet, og his­torien forteller at en lokal snekker satte opp tre hus ellers i bygda av disse materialene.

En ny hovedbygning i nyere stil ble reist på den samme grunnmuren, men denne gang i kun to etasjer. Denne nåværende bygnin­gen har samme arkitekt og samme stil som Skaugum.

Mye har skjedd også på eiersiden. Gården var kirkegods under Hamar-bispen fra 1577 og krongods fra 1600 til 1660. Deretter var den privateid helt til Statens Kornforretning kjøpte gården i 1960. Staur ble fredet i 2013, og drives i dag som gjestegård, forsøksgård og avlsgård for sau og storfe av driftselskapet Staur gård AS, et heleid statlig aksjeselskap. Av gårdens 1000 dekar disponeres 200 dekar av Graminor AS, som driver forsøksdrift.

Gjestegården ble tidligere benyttet av Regjeringen til regjeringskonferanser, og mange vil fremdeles huske bildene av gjengen med statsråder kledd i busseruller herfra. Og som en påminnelse om dette haster plutselig Sigbjørn Johnsen forbi på vei inn i et av de mange møte- og konferan­selokalene på gården; den tidligere finans­ministeren og fylkesmannen i Hedmark er fremdeles aktiv i det lokale samfunnslivet, om busserullen er borte.

Populært for store og små begivenheter

– Vi ligger jo bare 10 minutter fra Hamar, og en drøy time fra Oslo. Mange legger kurs, konfe­ranser og møter hit, forteller Yvonne.

– I tillegg er Staur populært for brylluper, min­nestunder, jubiléer og andre arrangementer i til­legg til kurs- og konferanse. Vi har i alt 35 rom, med til sammen 66 sengeplasser fordelt på fem bygninger. Alle rommene har høy standard etter restaurering i nyere tid; her er det både bondero­mantisk stil og «gamle tapeter» som både inspire­rer og gir ro i sjelen.

Staur Gård har alle rettigheter og serverer alle måltider; enten fra «gourmetmeny» eller den popu­lære «gårdsmeny». Ingen bør være overrasket over det. Yvonne viser meg rundt på den praktfulle går­den i vårsola, og jeg sender en tanke til min oldefar og mormor: Som de ville gledet seg over dagens utgave av Staur! Det er første, men absolutt ikke siste gang jeg besøker Staur gård på Stange. For jeg kommer garantert tilbake for… litt påfyll!

Fasiliteter

Kredittkort
Kurs/møter
Overnatting
Parkering
Servering

Åpningstider

  • Hele året Etter avtale

Kontakt

Arrangement

Ingen hendelser funnet!

Andre aktører

Røhne Nordre gård

Rønegutua 89, 2335 Stange

Herkestad Gård

Vestbygdvegen 370, 2312 Ottestad

stange vestbygd landskap

Stange Kommune

Storgata 45, 2335 Stange

Hegsvold Gård

Vestbygdvegen 543, 2312 Ottestad

Mjøsli Hytter og Naturpark

Budalsvegen 38, 2338 Espa

Kolonien frisør

Kolonien 12, 2335 Stange

Atlungstad Golf

Sandvikavegen 222, 2312 Ottestad

Søndre Elton

Søndre Elton Gård

Vestbygdveien 298, 2312 Ottestad

Fokhol Gård

Fokholgutua 216, 2335 Stange

Åpningstider

  • Hele året Etter avtale

Kontakt

Arrangement

Ingen hendelser funnet!