image

Stange Kirke

Stange sokn

Stange kirke Landemerket

Stange kirke er et landemerke i Stange Vestbygd, og vel verdt et besøk for deg som trenger litt åndelig påfyll – eller bare vil nyte skjønnheten i en av Norges middelalderkirker.

Om du kjører, sykler eller vandrer pilegrimsleden gjennom det vakre landskapet i Stange Vestbygd, er det umulig å ikke få øye på Stange kirke under­veis. Den står som et landemerke på et høyde­drag, med panoramautsikt over Mjøsa. Og slik har den stått siden 1200-tallet, med en historie som spenner over et snaut årtusen.

Sogneprest Frede Mandt Fjågesund ønsker velkommen til kirken har er så stolt av. Her har han virket siden 2006, og er glad for å kunne vise rundt.

– Stange kirke er en av Norges eldste mid­delalderkirker, og omtales allerede i 1225 i Håkon Håkonssons saga, forteller Frede.

– Etter kristningen av landet på 1100- og 1200-tallet fant det sted en storstilet kirkebyg­ging, av gode grunner. Kristningen av landet sto i forbindelse med kongemakten, og da lot de bygge steinkirker som denne på sen­ trale steder der det var tett befolkning og god økonomi. Det var jo kostbart å sette opp disse steinkirkene. Andre steder i landet, og gjerne oppover i dalene der det var tynnere befolket, ble det bygget stavkirker – som jo var mye bil­ligere å sette opp.

Stavkirkene var tuftet på teknikker kjent fra vikingtiden, mens steinkirkene representerte ny byggeskikk i Norge den gang. Derfor sto det trolig importert arbeidskraft bak – mye tyder på at både engelske og svenske håndt­verkere var involvert i både planlegging og bygging av steinkirkene.

Brannen

I 1620 ble Stange kirke truffet av lynet, og det oppsto brann. Alt som kunne brenne brant opp, og tilbake sto kun den umåtelig solide steinkonstruksjonen.

– Det forteller jo mye om å bruke stein som materiale, og dessuten betydningen av at det ble bygget så solid. Derfor kan vi gå rundt her i dag i det som grunnleggende sett er den samme kirken, bygget i romansk stil, sier Frede.

Innvendig fremstår Stange kirke derimot i barokk-stil, der både altertavle og interiør er preget av epoken på tidspunktet rett etter kirkebrannen: Sakristiet er bygget i 1703, den vakre altertavlen er fra 1652 og kirkeklokkene er fra 1623 og 1751.

Stange kirke er en såkalt “valgkirke”, det vil si at områdets valg av representant til Eidsvoldsforsamlingen i 1814 ble avholdt her. Kirken er også kjent gjennom Harriet Backers malerier «Barndåp» og «Altergang», som i dag henger i Nasjonalgalleriet. Hun bodde på prestegården hos prost Kielland i 1899-1903 mens hun malte sine kirkemotiver, da hun var en nær venn av prostens søster, maleren Kitty Kielland. Kirken har glassmalerier av Gabriel Kielland, og ble også valgt til kommunens tusenårssted.

Etter å ha inntatt kortreiste og sesongfriske produkter fra gårdene i nabolaget, kan det være godt med et lite avbrekk i fred og etter­tanke hos sogneprest Frede Mandt Fjågestad i hans vakre Stange kirke. For det er jo også slik at også ånden trenger… litt påfyll.

Åpen kirke

Åpen kirke i turistsesongen om sommeren, gudstjeneste søndag og ellers etter avtale.

Fasiliteter

Kulturminner
Parkering

Åpningstider

  • Søndag

Kontakt

Arrangement

No event found!

Andre aktører

Sommerteateret på Atlungstad

Sandvikavegen 214, 2312 Ottestad

Pilegrimssenter Hamar

Storhamargata 125, 2315 Hamar

Tangen Dyrepark

Kolomoen 904, 2337 Tangen

Norsk Motorhistorisk Museum

Gamle Stangeveg 39, Lindstad vestre, 2335 Stange

Røhne nedre gård

Jernbanegata 287, 2335 Stange

Røne Nordre Gjestehus

Røne Nordre gård

Rønegutua 89, 2335 Stange

Stange kommune

Storgata 45, 2335 Stange

Norsk utvandrermuseum

Ingrid Semmingsens veg 10, 2312 Ottestad

Åpningstider

  • Søndag

Kontakt

Arrangement

No event found!