image

Fokhol Gård

Gjestegård med historie

Gjestegård med historie

Den tidligere fattiggården Fokhol er i dag omgjort til gjestegård, der du som gjest bor midt i en levende gård i full drift.

Fokhol gård omtales i skriftlige kilder allerede på 1400-tallet, så dette er virke­lig en mjøsgård med lange tradisjoner.

Stange kommune var eier av gården fra 1885 til 1990, og i den første perioden av kom­munens eierskap ble gården drevet som fat­tiggård. Dette gjenspeiles i det kjente maleriet “Altergang ved Stange kirke”, malt av Harriet Backer. Her brukte hun nemlig beboere på Fokhol fattiggård som modeller.

Etter hvert ble fattiggården omgjort til alders- og sykehjem, før gården i 1990 ble omgjort til en stiftelse: Stiftelsen Fokhol Gård.

– I dag er vi to forpaktere som driver Fokhol gård – min mann Rune Myrseth og jeg, fortel­ler Inger Ivarrud.

– Gården har ca 100 hektar dyrket jord, og det har vært drevet jordbruk her hele tiden. Fra 1990 til 1998 ble det lagt om til biodynamisk drift, slik at produksjonen nå er 100 prosent biodynamisk. Vi har flere ansatte og prakti­kanter her til å drive gården, som vi i forpak­terlaget har ansvaret for.

Gårdsdriften er allsidig, med 34 melkekuer pluss ungdyr og 10 arbeidshester. På jordene dyrkes det fôr til dyrene, matkorn, poteter og grønnsaker. Det meste selges til grossis­ter, men en liten del omsettes også i det lille gårdsutsalget på Fokhol.

– Det er mye som skjer her på gården. Akti­vitetsnivået er høyt, og det er et populært sted å besøke for skoleklasser og andre – de som overnatter her, befinner seg midt i en aktiv gård i full drift. Her er kyr og hester på beite, og det er fine turmuligheter i området rundt gården.

Det gamle hovedhuset som tidligere har vært både fattighus og alders- og sykehjem, er i dag omgjort til gjestehus med sengeplass til 35 fordelt på 17 rom.

– Standarden er forholdsvis enkel, med dusj og toalett på gangen. Her er det også møte­rom og spisesal, og vi serverer alle måltider for gjestene på gården – frokost, lunsj, middag og kveldsmat, sier Inger.

Fokhol gård tar kun imot grupper etter for­ du som gjest i et levende gårdsmiljø, der hes­ter og kuer går på beite i de grønne engene.

håndsbestilling, kapasiteten strekker ikke til for å håndtere bestillinger fra én og én gjest. Men kanskje er det slik for mange av oss at opplevelser forsterkes når vi har noen å dele dem med? Sikkert er det i alle fall at et opp­hold på Fokhol gård gir deg… litt påfyll

Fasiliteter

Handel
Kredittkort
Kurs/møter
Overnatting
Servering

Åpningstider

  • Etter avtale

Arrangement

Ingen hendelser funnet!

Andre aktører

Røhne Nordre gård

Rønegutua 89, 2335 Stange

Stange Sentrumsforening

Kongsvegen 1, 2335 Stange

Annes solsikker og lin

Stangevegen 1036, 2335 Stange

Strikkeriet

Strikkeriet

Solheimgutua 26, 2335 Stange

Staur Gård

Vestbygdvegen 226, 2312 Ottestad

Herkestad Gård

Vestbygdvegen 370, 2312 Ottestad

stange vestbygd landskap

Stange Kommune

Storgata 45, 2335 Stange

Hegsvold Gård

Vestbygdvegen 543, 2312 Ottestad

Mjøsli Hytter og Naturpark

Budalsvegen 38, 2338 Espa

Kolonien frisør

Kolonien 12, 2335 Stange

Åpningstider

  • Etter avtale

Arrangement

Ingen hendelser funnet!