image

Fokhol Gård

Gjestegård med historie

Gjestegård med historie

Fokhol er blant de største økologisk/ biodynamisk drevne gårdene i landet. Her kan du overnatte på en levende gård i full drift.

Fokhol gård omtales i skriftlige kilder allerede på 1400-tallet, så dette er virke­lig en gård med lange tradisjoner.

Stange kommune var eier av gården fra 1885 til 1990, og i den første perioden av kom­munens eierskap ble gården drevet som fat­tiggård. Dette gjenspeiles i det kjente maleriet “Altergang ved Stange kirke”, malt av Harriet Backer. Her brukte hun nemlig beboere på Fokhol fattiggård som modeller.

Etter hvert ble gården til alders- og sykehjem, før den i 1990 ble omgjort til en stiftelse: Stiftelsen Fokhol Gård.

– I dag er vi to forpaktere som driver Fokhol gård – min mann Rune Myrseth og jeg, fortel­ler Inger Ivarrud.

– Gården har cirka 100 hektar dyrket jord, og det har vært drevet jordbruk her hele tiden. Fra 1990 til 1998 ble det lagt om til biodynamisk drift, slik at produksjonen nå er 100 prosent biodynamisk. Vi har flere ansatte og prakti­kanter her til å drive gården, som vi i forpak­terlaget har ansvaret for.

Gårdsdriften er allsidig, med 34 melkekuer pluss ungdyr og 10 arbeidshester. På jordene dyrkes det fôr til dyrene, matkorn, poteter og grønnsaker. Det meste selges til grossis­ter, men en liten del omsettes også i det lille gårdsutsalget på Fokhol.

– Det er mye som skjer på gården, og det er et populært sted å besøke for skoleklasser og andre. De som overnatter her, befinner seg midt i en aktiv gård i full drift. Her er kyr og hester på beite, og det er fine turmuligheter i området rundt gården.

Det gamle hovedhuset, er i dag gjestehus med sengeplass til 35 fordelt på 17 rom.

– Standarden er forholdsvis enkel, med dusj og toalett på gangen. Vi tilbyr også lokaler til kurs og møter over flere dager, eller til dagsmøter. Alle måltider serveres som buffet i den lyse og trivelige spisesalen, sier Inger.

Gården tar kun i mot grupper ved forhåndsbestilling.

Fasiliteter

Handel
Kredittkort
Kurs/møter
Overnatting
Servering

Åpningstider

  • Etter avtale

Kontakt

Arrangement

No event found!

Siste nytt

Andre aktører

Pilegrimssenter Hamar

Storhamargata 125, 2315 Hamar

Sov godt i gode senger på Sveen gård

Sveen gård

Sandvikavegen 180 2312 Ottestad

Trygve Brovold Stange

Storgata 23, 2335 Stange

Røne Nordre Gjestehus

Røne Nordre gård

Rønegutua 89, 2335 Stange

Annes solsikker og lin

Stangevegen 1036, 2335 Stange

Strikkeriet

Strikkeriet

Solheimgutua 26, 2335 Stange

Herkestad Gård

Vestbygdvegen 370, 2312 Ottestad

Mjøsli Hytter og Naturpark

Budalsvegen 38, 2338 Espa

Kolonien frisør

Kolonien 12, 2335 Stange

Hageland Stange

Fokholgutua 286, 2335 Stange

Åpningstider

  • Etter avtale

Kontakt

Arrangement

No event found!