Turstier

Det arbeides kontinuerlig med å få til et godt nettverk av turstier i Stange Vestbygd. Se også Informasjonstavler. Last ned turstikart Stange Vestbygd som PDF (1.8Mb).

Sti over Lahlum/Bredsvold/Fokhol/Saxlund

Dette er stier som går over Øvre- og Nedre Lahlum, Bredsvold, Fokhol og Saxlund. Her er det muligheter til å gå mindre runder, mellomstore runder eller større runder, alt ettersom hva som passer den enkelte. Det er enkelt terreng å gå i som jordveier, grusveier og skogsstier. Her kan du oppleve gravhauger, gårdstun og landbruksdrift med hest. Turstier som går over Lahlum, Bredsvold og Fokhol er også åpne vinterstid. Det er skiltet fra veier og stiene er merket.

Lahlum

Saxlund

Raa og Ree natur- og kultursti

Vandring i kulturhistorisk område i Stange Vestbygd. Grunneierne på gårdene Raa nordre og søndre og Store Ree har ryddet og merket en ny sti med fokus på både natur og kulturminner, bl.a. gamle husmannplasser, kverner, salamanderdam og funn fra eldre jernalder. Det er skiltet fra veier og stien er merket. Runden er ca. 5 km lang, og ved Raadammen er det en gapahuk. Parkering ved Balberg.

Ottestadstien

Ottestadstien er godt merket og mye en brukt tursti. Stien går gjennom et frodig jordbruksområde. Åkerarealene preger landskapet, men her er også hamnehager og skogholt. Langs stien er kulturminner og spor etter eldre driftsformer samt et rikt plante- og dyreliv. I dette området har 15 grunneiere gått sammen om å gjøre landskapet tilgjengelig for ferdsel til fots. Stien er skiltet Ottestadstien og merket med blå trebrikker. Den følger gamle ferdselsveger, åkerkanter og gardsveger. Stiens standard varierer. Vegen over Atlungstad er egnet for barnevogn og rullestol. Nordre del av stien følger gang og sykkelveg. Hele stien er på 15 km og det er fine parkeringsplasser på blant annet Hias. Kartet over Ottestadstien fås kjøpt i servicekontoret på rådhuset og koster kr. 50.

Sotenrunden

En vandring i Stanges historie, fra folkevandringstiden til nyere tid. Gjøvika tilbyr parkering og lette stier nordover og innover mot Hammerstadmarka. Langs stien finnes tufter fra campingområde fra 50-tallet og husmannsplassen Bådalen, før man når Sotenberget med sin bygdeborg på 65 daa og 9 tydelige gravrøyser. En fin runde for de fleste gående, men en noe smal sti og ulendt terreng. Info- skilt og godt merket. Fint å raste rett vest for Bådalen ved en sørvendt rullesten-strand eller på Sotenodden med overblikk utover Mjøsa.

Gillundstranda

Starter du på Gillundstranda kan du få deg en fin tur sørover langs Mjøsa, forbi hyttefeltet og videre inn i hamninga på Veen. Følg de blå merkene over Veen Gård og ta traktorvegen over mot Gillundgårdene. Ønsker du en litt lengre tur, kan du gå oppom kirka. Parkeringsmuligheter: Stange kirke og Gilundstranda.