Organisasjon

Denne nettsiden er et initiativ fra nettverket Stange Vestbygd. Nettverket har følgende formål:

 • Øke verdiskapingen og næringsutviklingen basert på kulturminner og kulturmiljøer i Stange Vestbygd
 • Øke kunnskap og bevissthet om kulturarven og kulturminnene
 • Gjennom samhandling med andre medlemmer og eksterne samarbeidspartnere arbeide for økt konkurransekraft og vekst i landbruket, opplevelses- og reiselivsnæringen i Stange Vestbygd.
 • Profilere Stange Vestbygds kulturlandskap med de unike opplevelsene.
 • Sikre at kulturarv og lokal og regional mat- og bygdekultur sikres en sentral plass i utviklingen av Stange Vestbygd som destinasjon.

Det er i dag cirka 45 medlemmer i nettverket. De ulike faggruppene har jobbet aktivt siden 2010. Matgruppa har vært delaktige med servering av lokal mat på Hagedagen på Gillund, samt deltatt i kursrekke «Hedmarksmenyer». Stigruppa har jobbet med å etablere stier, skrive grunneieravtaler, merking og tilrettelegge for nettbruk med bruk av GPS og bilder. Historiegruppa har jobbet med å utarbeide grunnlag for informasjonsplakater langs stiene som etableres i samarbeid med Stange historielag, Hamarregionen utvikling og Hedmark fylkeskommune. Profil og markedsstrategigruppa har i samarbeid med Hamarregionen reiseliv og Innovasjon Norge gjennomført en markedsstrategiprosess.

Styret

 • Leder: Anette Løvlien Vold, Søndre Elton tlf. 932 14 853
 • Kasserer: Oskar Hjermstad, Hjermstad Gård, tlf. 913 97 255
 • Sekretær: Louise Gjør, Fredheim Gård tlf. 952 11 732
 • Styremedlem: Karoline Finstad Vold, Røhne nedre, tlf. 962 27 215
 • Styremedlem: Anne Ingberg Baardseth, Guaaker søndre tlf. 62 57 21 21

Faggrupper

 • Mat – Astrid Marie Sinnerud, Fjetre Gård
 • Stier – Louise Gjør, Fredheim Gård
 • Kulturminner og historie – Oskar Hjermstad, Hjermstad Gård
 • Profil og markedsstrategi – Helle Opsand, Store Gillund Gård

Medlemskap

Ønsker du å bli medlem i nettverket Eventyrlige Stange Vestbygd? Ta kontakt!

Medlemmer

Alm Østre Gård
Atlungstad Brenneri
Atlungstad Golf
Atlungstad gård
Birøkter Per Otto Ween
Bredsvoll (gård)
Bøverstad gård
Elton Østre
Fjetre Gård
Fokhol Gård
Fretheim Gård
Geno SA
Gillund Søndre (gård)
Guaaker Søndre gård
Hegsvold gård
Hemstad Østre gård
Hjermstad Gård
Hoels Gartneri
Ihle Østre (gård)
Jemblie Gård
Kausvol Gardsbarnehage AS
Knut Wold (kunstner)
Lahlum Gård
Louise Sollerud – Grafisk produksjon
Mjøsa Hesteklinikk AS
Nordstad gård
Raa Nordre (gård)
Rekstad Rideskole
Røhne nedre (gård)
Skolegården Fagerli
Stange Bygdekvinnelag
Staur Gård AS
Store Gillund Gård
Strikkeriet
Sveen Gård
Søndre Elton
Veflingstad gård
Vestbygda Minibuss AS