Fokhol Gård

Fokhol Gård ligger øst for Stange kirke i et bølgende kulturlandskap med utsyn til Mjøsa. Etter nesten 100 år i kommunalt eie, overtok Stiftelsen Fokhol Gård eiendommen i 1990. Stiftelsens tredelte formål er biodynamisk drift, pedagogisk arbeid og forskning/ utviklingsarbeid innen rammen av økologisk landbruk. Et forpakterlag og medarbeidere står for den daglige driften. Gårdens dyrkede areal er 950 dekar. Jordbruket drives allsidig med melkekuer, avl og bruk av hest, fôrvekster, korn, grønnsaker og poteter.

Den tidligere aldershjemsbygningen brukes i dag som gjestehus for grupper som ønsker dagsmøter og seminar over flere dager. Gjestehuset har 35 sengeplasser fordelt på 17 rom, møterom og matsal. Det serveres frokost, lunsj og middag med tilbehør. Menyen følger i stor grad årsløpet som i hovedsak er basert på gårdens produkter. Serveringen er DEBIO-godkjent (alle råvarer er av økologisk/biodynamisk opprinnelse). Som en del av oppholdet på Fokhol tilbys det omvisning på gården. Det finnes flere turmuligheter i gårdens omgivelser.

Kontaktinfo

Fokhol Gård
Fokholgutua 216
2335 Stange

Tlf: +47 62 57 19 79
Fax: +47 62 57 26 81

fokhol@fokhol.no
www.fokhol.no