Atlungstad Brenneri

Atlungstad Brenneri AS ble stiftet 20. juni 2011. Formålet er å bevare, utvikle og drive et nasjonalt industrielt kulturminne og musealt formidlings- og opplevelsessenter ved Atlungstad Brenneri i Stange.

Brenneriet ligger ved Mjøsstranda, som et markert innslag i det nasjonalt viktige kulturlandskapet Stange Vestbygd. Her arbeides det bredt med å legge til rette for et rikt tilbud for opplevelse, turer og arrangementer. Fra høsten 2012 vil Atlungstad Brenneri kunne besøkes av grupper etter nærmere avtale for servering, guidede turer i brenneriet og utstillingen.

Kontaktinfo

Atlungstad Brenneri AS
Sandvikavegen 214
2312 Ottestad

post@atlungstadbrenneri.no
www.atlungstadbrenneri.no

Åpningstider

Besøk etter avtale.