Kafè på Fokhol

27.oktober 2016  |  nyheter

Fokhol arbeidshest

Fokhol gård ønsker velkommen til kafè
LØRDAG 5. Nov 12 -16
Det blir salg av suppe og brød
Kaffe og kaker
Grønnsaker og poteter